יום א', ו’ בסיון תשע”ח
דף הבית דבר המנהל מרחבי כתה מרחב הורים חדר מורים יצירת קשר

*YouTube:PfMhKzsDCSQ*כי את כל הארץאשר אתה רואהלך, לך, לך אתננהולזרעך עד עולםכי את כל הארץאשר אתה רואהלך, לך, לך אתננהולזרעך עד עולםלך אתן את הארץ הזאתאת הארץ, הארץ הזאתוברך כל מיני תבואתה לטובהותן ברכה על פני האדמהלך אתן את הארץ הזאתאת הארץ, הארץ הזאתוברך כל מיני תבואתה לטובהותן ברכה על פני האדמה