יום ו', יב’ באייר תשע”ח
דף הבית דבר המנהל מרחבי כתה מרחב הורים חדר מורים יצירת קשר

תקנון בית ספר אמונים גבעתיים תקנון בית ספרי בית ספר "אמונים" גבעתיים הינו בעל אופי וצביון ייחודי בתחום הלימודים והן בתחום הערכי.שעריו של בית ספר "אמונים" פתוחים גם לתלמידים שאינם מנהלים אורח חיים דתי מתוך פתיחות מצד אחד ואחוות הזולת מצד שני.אנו מבקשים בזה מכל ציבור ההורים לשמור על כללי כבוד המקום, להקפיד על כיסוי ראש לגברים. נשים, אנא שמורנה על הופעה צנועה והקפדנה להופיע בלבוש ההולם את בית הספר. "דע לפני מי אתה עומד"התפילה היא ביטוי לאמונה בהקב"ה- נקפיד על עמידה בזמנים.כתות א-ד התפילה מתחילה בשעה 8:00 בבוקר בכיתות.בכתות ה-ו התפילה מתחילה בשעה 7:45 בביהכ"נכתות ד מצטרפות בראשי חדשים לביהכ"נ "כבודו של אדם- ביגודו" (שמות רבה)נגיע לבית הספר בתלבושת בית ספר צנועה.בנות: חצאית המכסה את הברךבנים: ציצית "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ומורא רבך כמורא שמים" (אבות)התלמידים יפנו למורים בשם "המורה" ולא בשמם הפרטי.בהיכנס המורה לכתה יקומו התלמידים לכבודו.נתייחס בכבוד לכל חברנשמור על רכוש הזולת "אם אין דרך ארץ אין תורה" (אבות ג)התנהגות בהפסקה- הפסקות נועדו למנוחה ולמשחק, יש להקפיד על הליכה מתונה, משחק במקומות המיועדים לכך.חל איסור על הגעה לביה"ס בנעליים עם גלגלים.חל איסור על קניית אוכל במשך יום הלימודים.בזמן ההפסקה מתקיימת תורנות חצר בין המורים.