יום ו', יב’ באייר תשע”ח
דף הבית דבר המנהל מרחבי כתה מרחב הורים חדר מורים יצירת קשר
פרשת חוקת

בפרשה אירועים רבים: הציווי לקחת פרה אדומה, ישראל שאין להם מים, סיחון לא נותן לבני ישראל לעבור בגבולו, ואף יוצא למלחמה נגדם.
קרא עוד...
קרא עוד...
זו הפרשה האחרונה בספר ויקרא. ה' מבטיח לעַם ישראל הרבה ברכות: שלום, ניצחון על האויבים, השגחה אלוהית, הצלחה כלכלית.
קרא עוד...
הפרשה מזכירה את המועדים הקדושים לישראל, ואת המצוות ששייכות לשבת ולכל חג.
קרא עוד...
פרשת קדושים פותחת בציווי לבני ישראל: "קדושים תהיו כי קדוש אני"!
קרא עוד...
קרא עוד...
ספר ויקרא עוסק, ברובו, בתורת הקורבנות ובכוהנים המשרתים במשכן. יש קורבנות שהם בגדר חובה, ויש שהם רְשות – לפי רצון המקריב וצרכיו.
קרא עוד...
פרשת תצווה היא פרשה שלפני פוריםפורים שמח
קרא עוד...
היום נדבר על חשיבות התרומה ועל כלי המקדש
קרא עוד...
לילדי אמונים שלום! פתחנו פינה חדשה העוסקת בפרשת השבוע, ממומלץ להיכנס. יהיה מעניין (:
קרא עוד...
נשיר משירי ארץ ישראל
המצלמה הניידת
בטיחות, ביטחון ובריאות
סיירות
פינת פרשת השבוע
ירושלים
טקסים ומסיבות
הרב והרבנית גורן זצ"ל
למידה בשעת חירום
תחומי דעת
הבוגרים שלנו
ארכיון